Ring hele døgnet til Erik Hansen og Behandlingscenter Møllen

Telefonen er åben 24 timer. Erik Hansen: 6022 4618 - Møllen: 7026 1224

Eller send en mail til info@mollen.dk eller erikhansen@mollen.dk


Hvad er intervention?

Har en af dine nærmeste et alkohol- eller medicinmisbrug? Har en af dine medarbejdere eller kollegaer et alkohol- eller medicinproblem som er ved at tage overhånd, og føler du at du har prøvet alt for at hjælpe ham eller hende?

Givet advarsler?, tigget og bedt?, truet med fyring?, truet med skilsmisse? Har du hjulpet og støttet? Er din grænse for hvad der er acceptabelt blevet rykket igen og igen, så er der måske kun en vej tilbage og det er at få professionel hjælp til at udføre en intervention.

Intervention betyder at gribe ind, at mægle eller at lægge sig imellem i en fastlåst og ulykkelig situation. Når det drejer sig om intervention i alkohol afhængighed, så betyder det at der er nogle mennesker omkring alkoholikeren, der holder så meget af ham eller hende, at de ønsker at hjælpe dette menneske til at stoppe denne selvdestruktive adfærd.

Det kræver kærlighed og mod, at overskride den grænse der hedder at blande sig i et andet menneskes liv, at overskride individets ret; til at helt selv at bestemme om de vil gå i hundene eller ej.

De mennesker der vover at overskride denne grænse, har så meget selvværd og selvrespekt at de ikke ønsker at stå på sidelinien og være tilskuere, imens et andet menneske som de elsker og holder meget af, eller som er en værdifuld medarbejder og kollega langsomt forgår i alkoholens tåger.

Resultatet uden intervention kan være at, situationen går fuldstændigt i hårdknude og kan ende med f.eks. skilsmisse, mistet arbejde, social udstødelse og dermed yderligere social deroute, indlæggelser og i sidste ende en tidlig død.

Når vi går ind i et interventions forløb, drejer det sig om; at vi har den professionelle viden og erfaring på området, at vi forbereder os grundigt, at vi udviser empati og respekt for alkoholikeren og dennes familie og samtidigt fastholder udviklingen. Vi lider ikke af berøringsangst og hvis interventionen skal lykkes så er det ofte nødvendigt at både familie og arbejdsplads bliver inddraget.

Når enten ægtefælle, familie eller arbejdsgiver kontakter Erik Hansen og fremlægger problemet, starter planlægningen af interventionen;

Der indkaldes til møde med ægtefællen samt de familiemedlemmer som er direkte involveret, alle facts bliver samlet, det undersøges om arbejdsgiver vil være en oplagt part i interventionen, ofte virker en intervention ikke, hvis arbejdsgiveren ikke er inddraget.

Dette skyldes sørgeligt nok at det sidste en alkohol- eller medicinafhængig hænger sin selvrespekt på er om han eller hun stadig har arbejde – mindre om han/hun bliver skilt eller mister samværet med sine børn! 

Der tages kontakt til arbejdsgiveren, det undersøges om der er bemærket noget på arbejdspladsen. Meget ofte vil det være konstateret her, men der har været en udstrakt hjælpsomhed for at støtte medarbejderen, andre har måske taget hans/hendes pligter eller arbejdet er på andre punkter ikke blevet passet som hidtil. Det har måske været forklaret med stress eller problemer på hjemmefronten.

Der indkaldes til fællesmøde med alle involverede og hele interventionen gennemgås i praksis, alle har forberedt sig, skrevet det ned de vil sige og er blevet instrueret af interventionisten, alt bliver gennemgået og kontrolleret af interventionisten. Det er vigtigt at der en grundig forberedelse og intet er overladt til tilfældighederne, et forkert ord, sætning eller en åbning og alt er tabt for denne intervention.

Når alt er gennemgået og kontrolleret, planlægges mødet med den det drejer sig om, alle skal være tilstede, før han eller hun dukker op, have indtaget deres pladser og her starter selve den del af interventionen, der skal kærligt men bestemt hjælpe den afhængige til at gå i behandling og gøre noget ved sit problem for at få et godt og værdigt liv.

Behandlingscenter Møllen - Misbrugskonsulenterne

Kontakt os for yderligere information - Døgntlf.: 7026 1224