Ring hele døgnet til Erik Hansen og Behandlingscenter Møllen

Telefonen er åben 24 timer. Erik Hansen: 6022 4618 - Møllen: 7026 1224

Eller send en mail til info@mollen.dk eller erikhansen@mollen.dk


Døgnbehandling

Hvad vil det sige?

Hvordan forløber behandlingen for alkohol?

Behandlingsforløbet strækker sig over 5-6 ugers primær behandling på det anerkendte behandlingscenter Møllen. og 11 måneders efterbehandling.

I de følgende 11 måneders efterbehandling afholdes et månedligt dagsarrangement på Møllen.

Afhængighed påvirker hele familien, og inkluderet i behandlingen er et tilbud til klientens nærmeste familiemedlem om deltagelse i et forløb, hvor der fokuseres på det adfærdsmønster, der opstår i familier, som er berørt af alkoholisme.

Hvad indebærer behandlingen?

I primærbehandlingen vil klienten lære, hvordan afhængighed griber ind i personligheden og påvirker denne. Formålet er at få indsigt i afhængighedens natur, samt de tiltag og forandringer der er nødvendige for at kunne leve et afbalanceret og tilfredsstillende liv uden stemningsændrende stoffer.
Behandlingen omfatter foredrag, behandlingsrelaterede film, gruppeterapi med misbrugsrådgiver, gruppemøder uden rådgiver, introduktion til AA, afspændingsøvelser, enesamtaler, og individuelle opgaver.
Der tages altid udgangspunkt i den enkeltes situation, og der udarbejdes handleplan, der tager hensyn til individuelle behov.

I efterbehandlingen er der fokus på tilbagefaldsforebyggelse og vedligeholdelse samt udbygning af de færdigheder der blev tilegnet under primærbehandlingen.