Ring hele døgnet til Erik Hansen og Behandlingscenter Møllen

Telefonen er åben 24 timer. Erik Hansen: 6022 4618 - Møllen: 7026 1224

Eller send en mail til info@mollen.dk eller erikhansen@mollen.dk


Sexafhængighed

Vi har igennem de senere år oplevet en stigende grad af henvendelser fra mennesker der lider af sexafhængighed og som oplever, hvordan den frustrerer, smerter og er gradvist invaliderende. Afhængigheden udvikler sig og kommer til at ramme både den sex- og kærlighedsafhængige fysisk, psykisk og socialt. 

Sex- og kærlighedsafhængighed er meget tabubelagt og det er ikke noget, den enkelte taler med hvem som helst om. Det føles meget skamfuldt, hvorfor man heller ikke taler med sine nærmeste om det.

Afhængigheden påvirker ikke kun den pågældende sex- og kærlighedsafhængige, men også ægtefælle/partner, familie og venner. Afhængigheden kan udvikle sig så al energi går til at enten fastholde sex- og kærlighedsafhængigheden eller prøve at kontrollere og dække over den. Dermed kan det få store konsekvenser både for den afhængige og alle omkring denne. Konsekvenser kan være skilsmisse og tab af arbejde og venner.

Sex- og kærlighedsafhængighed dækker over et bredt spekter af sexuelle og kærligheds/følelsesmæssige problemstillinger.

Der kan være tale om :

 • Kærligheds- og følelsesmæssig afhængighed.

 • Pornoafhængighed gennem blade, bøger, film og internet.

 • Prostituerede.

 • Netdating, en udløber af dette er netfishing.


Det er bare for at tage nogen af de mest kendte. Sex- og følelsemæssig afhængighed kan behandles. Hos Misbrugskonsulenterne arbejder vi udfra en kognitiv adfærdsterapiramme med mål og metoder herfra. Vi bruger ligeledes systemisk og psykoterapeutiske terapiredskaber og metoder.

Behandlingen foregår ved individuelle samtaler. I behandlingsforløbet bliver ægtefælle/partner indraget i parsamtaler.

Der er individuelle opgaver udfra en fastlagt behandlingsplan som er udarbejdet i samarbejde med den afhængige. Behandlingen foregår som en vekselvirkning mellem konkrete opgaver, individuelle samtaler og undervisning i sex- og kærlighedsmæssig afhængighed.

Pårørende bliver mange gange glemt i afhængighedsbehandling. Frustrationen og vreden samt det de oplever som følelsesmæssigt svigt kan ofte være svært at bære og kræver derfor et særskilt hensyn i behandlingsarbejdet. Så de kan få bearbejdet og blive afklaret ift. den sex og kærlighedsafhængige.

Kriterier for sex- og kærlighedsafhængighed:

 • Tvangsmæssig adfærd.

 • Kontroltab.

 • Forgæves forsøg på at stoppe.

 • Tidsspilde.

 • Tanker beskæftiger sig hele tiden om “det”

 • Svigter aftaler.

 • Fortsætter trods store negative konsekvenser.

 • Udvikler sig til mere og mere.

 • Tab, social, arbejdsmæssigt og interessemæssigt.

 • Uro, stress, angst irritation og desperation og håbløshed.

For yderligere information og viden om sex- og kærlighedsbehandling, grupper og evt. en afhængigheds test kontakt:

Erik Hansen 6022 4618

Eller send os en mail på info@mollen.dk - erikhansen@mollen.dk