Ring hele døgnet til Erik Hansen og Behandlingscenter Møllen

Telefonen er åben 24 timer. Erik Hansen: 6022 4618 - Møllen: 7026 1224

Eller send en mail til info@mollen.dk eller erikhansen@mollen.dk


Vores vision og mission

Vores værdigrundlag tager udgangspunkt i et helhedsorienteret menneskesyn og bygger på kerneværdierne etik, kompetence, udvikling, engagement og balance.

Etik

Vi har en høj og meningsfuld etik. Anonymitet og loyalitet er en selvfølge, og vi har respekt for det enkelte menneske både som patient, kollega og samarbejdspartner.

Kompetence

Vi har stor faglig viden og ekspertise indenfor kemisk afhængighed. Vi samarbejder på tværs af faggrænser og holdningsmæssige forskelligheder og har et bredt behandlingstilbud. Vi bestræber os på en høj kompetence inden for alt, hvad vi beskæftiger os med.

Udvikling

Som arbejdsplads skal vi til enhver tid være attraktiv for engagerede, progressive, handlekraftige og forandringsvillige medarbejdere.

Balance

Voes misbrugsbehandling er struktureret og sikrer balance mellem professionel terapi og brug af selvhjælpsgrupper. Overensstemmelse mellem det, vi siger, og det vi gør, har høj prioritet.