- En del af Behandlingscenter Møllen​

Alkoholafhængighed

Hvad er afhængighed?


​Hvornår er der tale om afhængighed, og hvad gør man, når afhængigheden er en kendsgerning?

Ca. 10% af befolkningen er disponeret for at udvikle afhængighed og når en persons forbrug af alkohol, piller eller andre stemningsændrende stoffer har en skadevoldende virkning i forhold til enten den sociale, den psykiske og /eller fysiske tilstand, er der tale om et forbrug, der er betænkeligt, og der kan udvikles en egentlig afhængighed.

En afhængighed, der kan lede den pågældende videre i en uheldig retning med mange forskellige negative virkninger til følge. Det er vigtigt at understrege, at den udvikling oftest kommer snigende og uden at den pågældende selv, eller omgivelserne, opdager det, eller vil erkende det.

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, har udarbejdet diagnosekriterier som læger benytter når diagnosen afhængig skal stilles. Også personen selv og dennes pårørende kan anvende kriterierne:

  • Fysisk eller psykisk oplevet trang til alkohol eller stoffet (craving).
  • Stigende forbrug set over en årrække (tolerans).
  • Abstinenser ved nedsættelse/ophør af indtag (uro, rastløshed, hjertebanken, sveden m.m.).
  • Fortsætter misbruget trods viden om negative konsekvenser ved fortsat brug.
  • Mindsket interesse i den sociale omverden ( fokus er primært på alkohol eller stoffet).
  • Fortsætter med at drikke eller indtage stoffet trods beslutning om at stoppe/- begrænse forbruget (kontroltab)
  • Opfylder man mindst 3 af ovenstående punkter, er der tale om afhængighed.

Hvilken type afhængighed behandles hos Misbrugskonsulenterne – Behandlingscenter Møllen?

Behandlingscenter Møllen er specialiseret i døgnophold angående alkohol- og medicinafhængighed. Vi tilbyder desuden individuelle samtaleforløb angående sex- og kærlighedsafhængighed.

Vi tager afsæt i Minnesotamodellen og arbejder helhedsorienteret med inddragelse af forskellige terapiformer som tilpasses den enkelte.

Vi har fokus på “Det gode liv”, og hvad dette indeholder. Et godt liv hænger ikke kun sammen med at være ædru, men at kunne skabe et godt liv med indhold, kærlighed og værdighed.

Hvad er Minnesotamodellen?

I Minnesotamodellen betragtes afhængighed som en kronisk fremadskridende sygdom, der ubehandlet kan have fatale konsekvenser for den afhængige og dennes pårørende såvel fysisk, psykisk som socialt.

Afhængigheden er karakteristisk ved den afhængiges tab af kontrol over alkoholen/pillerne og/eller kontrol over konsekvenserne. Afhængigheden udvikles oftest over en længere årrække, men kan også opstå efter kortere tid.

Sammen med afhængighedsudviklingen sker der ændringer i adfærd og personlighed.

Behandlingens formål er at bibringe den afhængige en dybere indsigt i adfærds- og personlighedsforandringen, og derigennem opnå selvindsigt og tilegne sig de færdigheder, der er nødvendige for at kunne leve et afbalanceret og tilfredsstillende liv uden stemningsændrende stoffer.

Afhængighed opfattes som en sygdom, når afhængigheden er udviklet – ikke en karakterbrist eller socialt betinget. Hele familien berøres af afhængigheden, og den anses for at være en familiesygdom.

Behandlingen foregår i et professionelt terapeutisk miljø med fagligt kompetente behandlere.

Behandlingsmetoder:

Vi arbejder udfra en kognitiv teraputisk behandlingsmetode. En metode hvor vi arbejder med at ændre tankeprocesser og dermed påvirker føleser og adfærd.

Dele af det materiale vi tager udgangspunkt i og arbejder ud fra har vi hentet fra blandt andre, Irene Henriette Oestrich,(Kognitiv terapi) William Glasser,(Realitets terapi) R. Ellis ( Rationel emotionel terapi) samt fra Patrick Carnes,( Sexafhængigheds mønstre og behandling).

Ligeledes benytter vi os af elementer fra den systemiske terapi samt fra psykoterapien.

​KONTAKT OS

​Læs mere her Alkoholbehandling

Udfyld formularen hvis du gerne vil ringes op – både hvis du gerne vil vide mere om alkoholbehandling, eller hvis du er pårørende.

Kontakt os

Udfyld formularen, så vender vi tilbage med hurtigst muligt